» سخنان گهربار از...

» پندهای بزرگان

عکس, تصویر, جمله روز از لردآدیبوری با موضوع پیشرفت و پیروزی

برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. (لردآدیبوری)

چیست ؟ مشاهده ادامه مطلب جمله روز از لردآدیبوری با موضوع پیشرفت و پیروزی . . .

درباره : جدید

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 29 آگوست 2010