» اخبار گوناگون

» مقدار وجه واریزی یارانه ها

وزیر رفاه و امور اجتماعی گفت: یارانه های نقدی، اواخر مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شوند.

.

عکس, تصویر, آخرین خبر زمان واریز یارانه های نقدی به حساب خانوار

.

چیست ؟ مشاهده ادامه مطلب آخرین خبر زمان واریز یارانه های نقدی به حساب خانوار . . .

درباره : جدید

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 11 اکتبر 2010