» اس ام اس فلسفی عرفانی » سخنان گهربار از...

» شعر های فردوسی حکیم

عکس, تصویر, سخنان حکیمانه فردوسی

. . .

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد .

فردوسی خردمند

چیست ؟ مشاهده ادامه مطلب سخنان حکیمانه فردوسی . . .

درباره : جدید

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 1 مارس 2011