» داستان های جالب و پند آموز

» داستان های افسانه ای

۳ داستان جالب

داستان جالب اسفند ماه 89 - www.RadsMs.com

. . .

۱٫ نظر جالب یک ریاضیدان درباره زن و مرد

روزی از دانشمندی ریاضیدان  نظرش را درباره زن و مرد  پرسیدند.

جواب داد:

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =۱

اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰

اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰۰

اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر  جلوی عدد یک میگذاریم =۱۰۰۰

ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر

هم به تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت !

چیست ؟ مشاهده ادامه مطلب داستان کوتاه, داستان آموزنده, داستان پند آموز . . .

درباره : جدید

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : ۷ اسفند ۱۳۸۹