» دانستنی های ازدواج » دانستنی های زناشویی » دانستنی های زندگی

» انواع زناشویی

شناخت سبک زناشویی :

این که هر زوجی در کدام یک از سه سبک تصدیقی ، پرآشوب ، اجتنابی قرار می گیرند به خلق و خو ، پیشینه و شخصیت آنها بستگی دارد . . .

. . .

عکس, تصویر, شناخت سبک زناشویی

. . .

چیست ؟ مشاهده ادامه مطلب شناخت سبک زناشویی . . .

درباره : جدید

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 26 ژوئن 2011