» اس ام اس قهر و آشتی

» اس ام اس های مغذرت خواهی و پشیمانی

اس ام اس های مغذرت خواهی و پشیمانی

. . .

برگرد… یادت را جا گذاشتی نمی‌ خواهم عمری به این امید باشم که

برای بردنش برمی ‌گردی

چیست ؟ مشاهده ادامه مطلب اس ام اس بخشش اس ام اس معذرت خواهی اس ام اس آشتی . . .

درباره : جدید

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : ۱۸ بهمن ۱۳۸۹