» ِ

» آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود

این صفحه حذف شده است…

چیست ؟ مشاهده ادامه مطلب این صفحه حذف شده است . . .

درباره : جدید

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 25 می 2011

» آیا میدانید ؟ » دانستنی های قرآن

» آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود

آیا می دانید قرآنی, آیا میدانید قرآنی, دانستنی های قرآنی

. . .

عکس, تصویر, آیا می دانید قرآنی, آیا میدانید قرآنی, دانستنی های قرآنی

. . .

آیا میدانید : تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است

آیا میدانید : تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد

آیا میدانید : تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده است

آیا میدانید : تعداد ۱۹۲۵۳ عدد تشدید در قرآن بکار برده شده است

آیا میدانید : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد

آیا میدانید : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد

آیا میدانید : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد…

چیست ؟ مشاهده ادامه مطلب آیا می دانید قرآنی, آیا میدانید قرآنی, دانستنی های قرآنی . . .

درباره : جدید

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 16 فوریه 2011