» اس ام اس جوک » اس ام اس خنده دار

مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

آمریکا: ما به ایران گندم نمیدهیم

غضنفر: به جهنم، نون خالى میخوریم!

.

.

.

التماس غضنفر به عابر بانک!..غلط کردم، پول نمیخوام فقط گواهى نامه ام رو پس بده!

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

تابلو جدید راهنمایی رانندگی : جاده غضنفر دارد ، خطر پرتاب سنگ !

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

طبق تحقیقات غضنفر مهمترین عامل طلاق ازدواجه !

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

غضنفر صبح از خواب بلند میشه میبینه هوا خیلی خوبه زنگ میزنه هواشناسی تشکر میکنه

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

غضنفر رفت مسجد وقتی برگشت دید کفشاش نیست . گفت من کی رفتم؟؟ !

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

به غضنفر میگن چرا اینقدر زشتی ؟ میگه وقتی کوچیک بودم تو بیمارستان عوضم کردن !

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

دو با جناق بنام کافی و نعمت سوار یک خر بودند . نعمت گفت اگر یک خر دیگر بود کافی بود . کافی گفت همین هم که هست نعمت است .

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

نصیحت غضنفرانه : اگر حس کار کردن در شما پیش آمد صبر کنید تا این حس کاذب از بین برود .

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

به غضنفر گفتن بیا شرکت نفت ۱۵ روز کار ۱۵ روز استراحت ماهی ۳۰۰ هزار تومان ، غضنفر کمی فکر کرد گفت : نمیشه اون ۱۵ روز هم نیام ماهی ۱۵۰ تومان بدین بهم؟؟ !

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

نصیحت غضنفر به پسرش : هیچ وقت زن نگیر ! و به پسرت هم بگو زن نگیره … !!

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

غضنفر میخواست بره تونس نتونست!!

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

غضنفر کارت تلفن میخره ، فوری میده براش پرس کنن .

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

به غضنفر خبر میدن میگن بابا شدی

میگه به زنم چیزی نگین میخوام غافلگیرش کنم !

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

به غضنفر میگن : وبا اومده . میگه : چی چی آورده !!!

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

جدیدترین اس ام اس غضنفر به نامزدش ! جاروبرقیتم آشغال !!!

عکس, تصویر, مرجع جوک های غضنفر جوک های خنده دار بهمن 89

غضنفر : من می خوام خودکشی کنم! الان نشستم تو گلدون! یادت باشه بهم آب ندی!!!در مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 27 ژانویه 2011