» عکس جالب و دیدنی » عکس عجایب

سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

تو این خونه باید سر و ته نشست ! ادامه ی تصاویر رو هم ببینید !

Device to Root Out EvilVancouver, Canada

.

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

The Crooked House (Sopot, Poland)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Museum of Contemporary Art (Niteroi, Brazil)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

ING Headquarters (Amsterdam, Netherlands)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Experience Music Project (Seattle, Washington, USA)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Dancing Building (Prague, Czech Republic)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Druzhba Holiday Center (Yalta, Ukraine)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Lotus Temple (Delhi, India)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Forest Spiral Building (Darmstadt, Germany)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

The Torre Galatea Figueras (Spain)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Upside Down House (Szymbark, Poland)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

The Basket Building (Ohio, USA)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

The Ufo House (Sanjhih, Taiwan)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Stone House (FAFE, Portugal)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Kansas City Public Library (Missouri, USA)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Stata Center (Cambridge, Massachusetts, USA)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

The Hole House (Texas, USA)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Ryugyong Hotel (Pyongyang, North Korea)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Container City (London, UK)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Erwin Wurm: House Attack (Viena, Austria)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Solar Furnace (Odeillo, France)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Nakagin Capsule Tower (Tokyo, Japan)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Beijing National Stadium (Beijing, China)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

CCTV Tower – China Central Television Headquarters (Beijing, China)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

The Egg (Empire State Plaza, Albany, New York, USA)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Ripley’s Building (Niagara Falls, Ontario, Canada)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Ripley’s Believe It or Not! (Niagara Falls, Ontario, Canada)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

Fuji television building (Tokyo, Japan)

عکس, تصویر, سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیردر مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 22 آگوست 2010