» عکس جالب و دیدنی » عکس عجایب

سری جدید عکس ساختمان های عجیب و بی نظیر

تو این خونه باید سر و ته نشست ! ادامه ی تصاویر رو هم ببینید !

Device to Root Out EvilVancouver, Canada

.

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

The Crooked House (Sopot, Poland)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Museum of Contemporary Art (Niteroi, Brazil)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

ING Headquarters (Amsterdam, Netherlands)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Experience Music Project (Seattle, Washington, USA)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Dancing Building (Prague, Czech Republic)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Druzhba Holiday Center (Yalta, Ukraine)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Lotus Temple (Delhi, India)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Forest Spiral Building (Darmstadt, Germany)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

The Torre Galatea Figueras (Spain)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Upside Down House (Szymbark, Poland)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

The Basket Building (Ohio, USA)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

The Ufo House (Sanjhih, Taiwan)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Stone House (FAFE, Portugal)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Kansas City Public Library (Missouri, USA)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Stata Center (Cambridge, Massachusetts, USA)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

The Hole House (Texas, USA)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Ryugyong Hotel (Pyongyang, North Korea)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Container City (London, UK)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Erwin Wurm: House Attack (Viena, Austria)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Solar Furnace (Odeillo, France)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Nakagin Capsule Tower (Tokyo, Japan)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Beijing National Stadium (Beijing, China)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

CCTV Tower – China Central Television Headquarters (Beijing, China)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

The Egg (Empire State Plaza, Albany, New York, USA)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Ripley’s Building (Niagara Falls, Ontario, Canada)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Ripley’s Believe It or Not! (Niagara Falls, Ontario, Canada)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیا

Fuji television building (Tokyo, Japan)

ساختمان های کم نظیر و دیدنی دنیادر مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : ۳۱ مرداد ۱۳۸۹