» اخبار حوادث » عکس دلخراش » عکس روز (اخبار)

عکس تصادف دلخراش یک موتور سوار که به دو نیم تقسیم شده

موتور سواری که بر اثر تصادف در یک حادثه ی دلخراش به دو نیمه تقسیم شده ..

تصادف دلخراش, تصادف وحشتناک, تصادف موتورسواردر مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : ۳۰ مرداد ۱۳۸۹