» عکس جالب و دیدنی » عکس مکان های دیدنی

عکس ترسناکترین پل های جهان

Hussaini Hanging Bridge, Pakistan

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Aiguille du Midi Bridge, France

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

William Preston Lane, Jr. Memorial Bridge (Bay Bridge), Maryland

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Sidu River Bridge, China

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Royal Gorge Bridge, Colorado

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Puente de Ojuela, Mexico

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

U Pain Bridge, Myanmar

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Iya Valley Vine Bridges, Japan

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Cikurutug Bridge, Indonesia

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Carrick-a-Rede Rope Bridge, Northern Ireland

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Capilano Suspension Bridge, Canada

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Trift Suspension Bridge, Switzerland

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Canopy Walk, Ghana

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Mackinac Bridge, Michigan

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

Millau Viaduct, France

عکس, تصویر, عکس ترسناکترین پل های جهان

. . .

منبع : عصرایراندر مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 7 مارس 2011