» عکس جالب و دیدنی » عکس حیوانات » عکس عجایب

زایمان عقرب

عکس از مراحل زایمان عقرب :

 

عکس زایمان عقرب

پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه‌ها از آن خارج شوند

عکس زایمان عقرب

روز دوم هم بچه ها در حال خارج شدن هستند

عکس زایمان عقرب

روز سوم هم خروج بچه ها ادامه دارد

عکس زایمان عقرب

روز چهارم بچه ها خارج می‌شوند و پراکنده می‌گردند

عکس زایمان عقرب

روز پنجم؛ آخرین روز خروج بچه‌هاست و مادر همچنان پابرجاست

عکس زایمان عقرب

بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان می‌شود، بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر می‌گردد و درست می‌شود.

عکس زایمان عقربدر مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : ۱۲ تیر ۱۳۹۰