» دانلود مداحی صوتی

دانلود مداحی و نوحه های نزار قطری

عکس, تصویر, دانلود مداحی و نوحه های نزار قطری

.

نوحه علی اکبر از آلبوم جدید”بالدمع” نزار قطری به زبان فارسی

.


عکس, تصویر, دانلود مداحی و نوحه های نزار قطری

نوحه جعفری از آلبوم جدید”بالدمع” نزار قطری به زبان فارسی

عکس, تصویر, دانلود مداحی و نوحه های نزار قطری

نوحه حسین جانم از آلبوم جدید”بالدمع” نزار قطری به زبان فارسی

عکس, تصویر, دانلود مداحی و نوحه های نزار قطری

نوحه بالدمع تکتب از آلبوم جدید”بالدمع” نزار قطری به زبان عربی

عکس, تصویر, دانلود مداحی و نوحه های نزار قطریدر مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 10 دسامبر 2010