» مطالب جالب و خواندنی » چیستان و معما

تست هوش:یک معما از دکتر حسابی – ساعت اشتراکی

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت 30 هزار تومان بوده و هر کدام نفری 10 هزار تومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند…

عکس, تصویر, تست هوش:یک معما از دکتر حسابی   ساعت اشتراکی

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت 25 هزار تومان بوده. این 5 هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان
شاگرد 2 هزار تومان را برای خود بر میدارد و 3 هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان)
حال هر کدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت کرده اند . که 3*9 برابر 27 میشود
این مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان که پیش شاگرد است میشود 29 تومان
هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

طراح سوال : دکتر حسابیدر مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 21 آگوست 2010