» اس ام اس عاشقانه » اس ام اس موبایل (فقط مجاز)

اس ام اس های فوق العاده زیبای عاشقانه سری15

عکس, تصویر, اس ام اس های فوق العاده زیبای عاشقانه سری15

سری جدید از اس ام اس های فوق العاده زیبای عاشقانه

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار / میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

با دوست عشق زیباست ، با یار بیقراری / از دوست درد ماند و از یار یادگاری . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

اگر یاد گلی کردی نگاهی بر رخ خود کن / اگر یاد خزون کردی نگاهی جانب ما کن . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

نه به اون عشق و امید و آرزو / نه به این جنگ و جدال و گفتگو

نه به اون گریه و دوستت دارم و دلتنگی / نه به این خنده و این نفرت و این دلزدگی

نه به دلبستگی ات نه به این خستگیت . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

عشق او اندر آوردم به بند / کوشش بسیار نامد سودمند . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

چه روزگاری ، چقدر سرکاری ، خصالم کن از این عشق

بگو دوستم نداری . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

کسی را دل مگر سنگ باشد / که بگذارد کسی دلتنگ باشد . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

نام تو را تا میبرم قلبم غریبی میکند / چشم انتظاری در دلم درد عجیبی میکند . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

از آبشار پرسیدم تو کیستی ؟ گفت : اشک کوه
گفتم : از چه میگریی ؟ گفت : از جدائی دوست . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

سلامت بگویم که در خاطری / گر از چشمم دوری به دل حاضری . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

زندگی را دوست دارم در پناه نام دوست / نام دلجوئی که همراهان نام اوست . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

تنها کسانی ما را می رنجانند که همیشه کوشیدیم از ما نرنجند . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

مگر میشود با سنگ انداختن های پیاپی در آب ، ماه را از آب گرفت . . . ؟

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

هفت راز خوشبختی :
متنفر نباش ، عصبی نشو ، ساده زندگی کن ، کم توقع باش ، همیشه لبخند بزن
زیاد ببخش ، یک دوست خوب داشته باش
البته مثل من !!

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

خدایا طاقت هجرش ندارم ، تو میدانی که او را دوست دارم
شده در زندگی لیلای عشقم و من مجنون عشقش در دیارم . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

اشکاتو پاک کن همسفر ، گاهی باید بازی رو باخت
اما اینو یادت باشه ، که باز میشه زندگی رو دوباره ساخت . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

ای به خلوتگه دل محرم راز / با پیامی دل ما را بنواز
گر بگیری ز دلم تو خبری / میکنم هدیه به تو بال و پری . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

دریا که بزرگ شد ، نگاهش نتوان کرد / دو دل که یکی شد ، جدایش نتوان کرد . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

از دور برایت گلی میفرستم که نامش سلام و بویش عطر دوستی
و پیامش غم دوری توست . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

الهی هر کجا باشی وجودت بی بلا باشد / سرو دستت علی گیرد ، نگهدارت خدا باشد

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

کمکم کن ، نذار سهم من از دوست داشتن تو فقط حسرت باشه . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

زندگی تلخ تر از مرگ بود گر تو نباشی / بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

یادگاری از تو مونده چهار تا گلدون زرشکی / روی گلدونا نوشته تا ابد تو خود عشقی . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام / با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_
تو میرسی و در نگاه گرم و مهربان تو / دوباره محو میشود تمام ناتوانی ام . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

شمع اگر پروانه را سوزاند ، خیر تز خود ندید / آه عاشق زود گیرد دامن معشوق را . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

سلامی با اشک ، اشکی چون شمع ، شمعی چون نور ، نوری چون ماه
ماهی چون تو . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

ما زنده به عشقیم ولی عشق تب دوست / ما طالب مرگیم ولی در طلب دوست
درویش نگاهیم ولی با لب خندان . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

امشبی را که در آنیم غنیمت بشماریم / شاید ای دل نرسیدیم به فردای دگر . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

به تو ساده دل ندادم ، که بری ساده ز یادم . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

هزاران دهقان برای آمدن باران گریه کردند ، اما خدا فکر کودکی بود که کفشهایش
سوراخ بود . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

گاه گاهی به درد دل خود میخندم / خلق دارند تصور ، که دلی خوش دارم . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

هر کجا دور از تو باشم نازنین غربت نشینم / هر کجا پایت گذاری ، خاک نرم آن زمینم . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

با قلب لبریز از غمم امشب صدایت میکنم / با اشتیاق دیدنت ، دل را فدایت میکنم . . .

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

خانه های جدول زندگی ام را دستان مهربانت یک به یک پر کرد !
رمز جدول چنین بود “دوستم بدار”

_-_-_-_-_-_-_sms عاشقانه_-_-_-_-_-_-_

آنقدر آه کشیدم ز جهان سیر شدم / صورتم گر چه جوان است ولی پیر شدم

 در مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 10 مارس 2010